Förenklad kommunrapport till lägre pris

Från 1 maj fram till 30 juni erbjuder vi kommuner att beställa en förenklad version av rapportpaketet till ett lägre pris. Detta ger kommunen full access till det digitala verktyget, en enklare kommunspecifik rapport och möjlighet att analysera sina resultat och förbereda sig inför Hemtjänstindex 2023, som kommer i månadsskiftet november – december. Läs mer här.