Hemtjänstindex är en sammanvägning av data som på olika sätt indikerar kvalitet i hemtjänsten. Syftet är att underlätta kommuners kvalitetsanalyser och prioriteringar. Projektet ägs av SPF Seniorerna och genomförs med stöd från Allmänna arvsfonden. Indexet publicerades första gången i november 2022 och uppdateras årligen. Hemtjänstindex för 2023 kommer att lanseras i månadsskiftet november/december.

Hemtjänstindex 2022

Alla 290 kommuners Hemtjänstindex och delindex är publicerade.

SPF Seniorerna utsåg Gnosjö till Årets hemtjänstkommun 2022.

I tabellerna går det att se vilka kommuner som lyckats bra totalt sett och vilka som lyckas väl inom de fyra olika delindexen.

Här hittar du hela listan:
Hemtjänstindex 2023 lanseras i början av december. Se filmen om vårt erbjudande till kommuner som vill utveckla sin hemtjänstkvalitet

Samarbete för höjd kvalitet

I arbetet med att utveckla och publicera Hemtjänstindex deltar experter, forskare, seniorer och representanter för kommuner och privata hemtjänstföretag. Samtliga kommuner kommer att analyseras varje år. De 290 analyserna ger en rankinglista som visar vilka kommuner som är bäst på hemtjänst. Och vilka som har en hemläxa att göra.

Nytt om Hemtjänstindex

Här är bakgrunden till Hemtjänstindex
Här är bakgrunden till Hemtjänstindex

2022 lanserades på SPF Seniorernas initiativHemtjänstindex. Här, på 105 sekunder, har du bakgrunden till indexet och hur det är uppbyggt. https://www.youtube.com/watch?v=Wb9ilXP3Jx0

Nationell rapport: Hemtjänstens kvalitet beror på var du bor
Nationell rapport: Hemtjänstens kvalitet beror på var du bor

Hemtjänstens kvalitet varierar stort mellan kommunerna. Det konstateras i SPF Seniorernas rapport ”Hemtjänstens kvalitet beror på var du bor. Ska det vara så?”. Utifrån rapportens…

Seminarium i Almedalen: Nationell rapport släpps
Seminarium i Almedalen: Nationell rapport släpps

Hemtjänstens kvalitet beror på var du bor. Ska det vara så? Vid ett seminarium under Almedalsveckan presenterar SPF Seniorerna och Hemtjänstindex en rapport över läget…