KONTAKT: Hemtjänstindex är utvecklat i samarbete mellan SPF Seniorerna och flera samverkande organisationer.
Så här kommer du i kontakt med oss.

Vi gör Hemtjänstindex

Hemtjänstindex är ett initiativ från SPF Seniorerna, som tagit fram idén tillsammans med konsulter med bred erfarenhet av både kvalitetsarbete i välfärden och mätningar via index. Samverkande organisationer i projektledningen är SPF Seniorerna, TeneliusHolm AB och EYB AB.

info@hemtjanstindex.se

072-742 69 24

Välkommen att kontakta oss

Kontakt:
Gösta Bucht

Kontakt:
Håkan Tenelius

  • EYB AB erbjuder tjänster inom kvalitetsutveckling. Arbetar för att kvalitet inom vård- och omsorg ska mätas och redovisas för allmänheten.
  • peter.soderman@eyb.se
  • 070-793 96 51

Kontakt:
Peter Söderman