ANALYS OCH RAPPORT: Hemtjänstindex digitala kommunrapport gör det möjligt för kommunen att analysera styrkor, utvecklingsområden och vilka områden inom hemtjänsten som är viktigast att prioritera och utveckla. Rapporten visar hur kvaliteten förändrats jämfört med tidigare år. I rapporten lyfter vi även fram de kommuner som lyckas väl inom olika områden och som kan ses som inspiration för den egna kommunens utveckling.

Beställ Hemtjänstindexets rapportpaket

Rapportpaketet består av en kommunrapport som levereras till kommunen via ett lättanvänt digitalt analys- och rapportverktyg, som är designat i samråd med projektets referenskommuner. I paketet ingår också en kommunspecifik skriftlig analys av kommunens resultat och en summerande presentation i Powerpoint. Vi erbjuder även en digital introduktion till analys- och rapportverktyget med genomgång av kommunens resultat för den kommun som önskar.

Här är en film där vi visar hur verktyget ser ut och hur det kan användas.

Priset för de olika rapportpaketen framgår nedan. Intäkten från rapportförsäljningen används dels till produktionen av rapporten i fråga, dels till att finansiera framtagandet av nästa års index.

Hemtjänstindex digitala analys- och rapportverktyg är utvecklat i samarbete med Svenskt Kvalitetsindex.

Kontakta oss på info@hemtjanstindex.se vid eventuella frågor eller för att se hur en rapport är utformad.

Priser – rapportpaket 2023
Antal invånare (indelning enligt Socialstyrelsen och aktuell statistik från SCB):Pris Antal användareSkriftlig kommunspecifik analys ingår30 – 60 min introduktion av rapportverktyget med genomgång av kommunens resultat ingår
Kommun med upp till
15 000 invånare:
20 000 kr2JaJa
Kommun med
15–30 000 invånare: 
30 000 kr2JaJa
Kommun med
30–70 000 invånare
:
40 000 kr4JaJa
Kommun med
70–200 000 invånare: 
50 000 kr4JaJa
Kommun med 200 000
eller fler invånare: 
60 000 kr6JaJa

Priserna ovan är exklusive moms. Rapportpaketen faktureras av Välfärdsindex i Sverige AB.

Leverans av rapport sker normalt inom en vecka, via ett mail med inloggningsuppgifter till rapportportalen. Besked om leveransdatum när beställningen mottagits. Fakturering sker vid leverans och avtalspart är Välfärdsindex i Sverige AB. Betalningsvillkor 30 dagar (netto). 

Om kommunen önskar en presentation av kommunrapporten eller ytterligare stöd, kontakta info@hemtjanstindex.se för vidare diskussion.

Kommunrapporten ger både en helhetsbild och en detaljbild av hemtjänstens kvalitet

Den kommunspecifika rapport som Hemtjänstindex erbjuder kan både kommunens politiker, tjänstepersoner och revisorer ha stor nytta av. I rapporten ges en snabb överblick över hur kommunens hemtjänst står sig i jämförelse med andra kommuner, styrkor och svagheter och vilka områden som är viktigast att kommunen prioriterar och utvecklar. Men rapportverktyget ger också stora möjligheter att analysera kommunens resultat på djupet.

Rapporten är webbaserad och dynamisk och det finns bland annat möjligheter att jämföra sin egen kommun med riksgenomsnittet, tidigare års resultat, övriga kommuner i länet eller med SKR:s kommungrupper. Med den webbaserade rapporten följer en skriftlig analys av kommunens resultat och det framgår vilka kommuner som har lyckats väl inom de utvecklingsområden som kommunen har.  Beställning sker via order@hemtjanstindex.se, se nedan vilken information som vi behöver för er order.

Välkommen att kontakta projektledningen för Hemtjänstindex via order@hemtjanstindex.se så bekräftar vi er beställning.

Vid beställning, ange alltid:

  • Kommun, kontaktperson
  • Fakturaadress
  • Tfn/E-post (inkl e-postadresser för de personer som ska få access till rapportverktyget)
  • Referens
  • Organisationsnummer
  • GLN-nummer