ANALYS OCH RAPPORT: Hemtjänstindex digitala kommunrapport gör det möjligt för kommunen att analysera styrkor, utvecklingsområden och vilka områden inom hemtjänsten som är viktigast att prioritera och utveckla. 

Beställ en digital kommunrapport

Kommunrapporten levereras till kommunen via ett lättanvänt digitalt analys- och rapportverktyg, som är designat i samråd med projektets referenskommuner. Vi erbjuder även en kortare digital introduktion till analys- och rapportverktyget för den kommun som önskar. I leveransen ingår även en kommunspecifik skriftlig analys av kommunens resultat och en summerande presentation i Powerpoint. 

Här är en film där vi visar hur verktyget ser ut och hur det kan användas.

Priset för en rapport framgår nedan. Intäkten från rapportförsäljningen används dels till produktionen av rapporten i fråga, dels till att finansiera framtagandet av nästa års index.

Hemtjänstindex digitala analys- och rapportverktyg är utvecklat i samarbete med Svenskt Kvalitetsindex.

Kontakta oss på info@hemtjanstindex.se vid eventuella frågor eller för att se hur en rapport är utformad.

Priser
Antal invånare (indelning enligt Socialstyrelsen och aktuell statistik från SCB):Pris 2022 *Antal användareSkriftlig kommunspecifik analys ingår30 min introduktion av rapportverktyget ingår
Kommun med upp till
15 000 invånare:
20 000 kr2JaJa
Kommun med
15–30 000 invånare: 
30 000 kr2JaJa
Kommun med
30–70 000 invånare
:
40 000 kr4JaJa
Kommun med
70–200 000 invånare: 
50 000 kr4JaJa
Kommun med 200 000
eller fler invånare: 
60 000 kr6JaJa

*) Ej moms. Faktureras av SPF Seniorerna som är en momsbefriad ideell organisation.

Leverans av rapport sker normalt inom en vecka, via ett mail med inloggningsuppgifter till rapportportalen. Besked om leveransdatum när beställningen mottagits. Fakturering sker vid leverans och avtalspart är SPF Seniorerna. Betalningsvillkor 30 dagar (netto). 

Om kommunen önskar en presentation av kommunrapporten eller ytterligare stöd, kontakta info@hemtjanstindex.se för vidare diskussion.

Kommunrapporten ger både en helhetsbild och en detaljbild av hemtjänstens kvalitet

Hemtjänstindex erbjuder en kommunspecifik rapport som både kommunens politiker och tjänstepersoner kan ha stor nytta av. I rapporten ges en snabb överblick över hur kommunens hemtjänst står sig i jämförelse med andra kommuner, styrkor och svagheter och vilka områden som är viktigast att kommunen prioriterar och utvecklar. För de personer som vill analysera kommunens resultat på djupet ges det möjligheter för det också. 

Rapporten är webbaserad och dynamisk och det finns bland annat möjligheter att jämföra sin egen kommun med riksgenomsnittet, övriga kommuner i länet eller med SKR:s kommungrupper. I den skriftliga analysen görs en analys av kommunens resultat och det framgår vilka kommuner som har lyckats väl inom de utvecklingsområden som kommunen har.  Beställning sker via order@hemtjanstindex.se, se nedan vilken information som vi behöver för er order.

Välkommen att kontakta projektledningen för Hemtjänstindex via order@hemtjanstindex.se så bekräftar vi er beställning.

Vid beställning, ange alltid:

  • Företagsnamn/kommun/kontaktperson
  • Fakturaadress
  • Tfn/E-post (inkl e-postadresser för de personer som ska få access till rapportverktyget)
  • Referens
  • Organisationsnummer
  • GLN-nummer