ANALYS OCH RAPPORT: Hemtjänstindex digitala kommunrapport gör det möjligt för kommunen att analysera styrkor, utvecklingsområden och vilka områden inom hemtjänsten som är viktigast att prioritera och utveckla. Rapporten visar hur kvaliteten förändrats jämfört med tidigare år. I rapporten lyfter vi även fram de kommuner som lyckas väl inom olika områden och som kan ses som inspiration för den egna kommunens utveckling.

Beställ Hemtjänstindexets rapportpaket

Rapportpaketet, som är designat i samråd med projektets referenskommuner, omfattar samtliga data som ligger bakom kommunens indexresultat. Scrolla ner på sidan för att verkställa beställningen. I paketet ingår 

 • inlogg till det digitala analysverktyget
 • en skriftlig analys av kommunens resultat med tips om jämförbara kommuner som lyckas bra där kommunen har utmaningar
 • en bank med powerpointbilder som i detalj illustrerar kommunens resultat
 • ett videomöte med Hemtjänstindex analytiker där kommunens resultat gås igenom och det digitala verktyget introduceras

Läs mer om rapportpaketet här.

Priset för de olika rapportpaketen framgår nedan. Intäkten från rapportförsäljningen används dels till produktionen av rapporten i fråga, dels till att finansiera framtagandet av nästa års index.

Priser – rapportpaket 2024
Antal invånare (indelning enligt Socialstyrelsen och aktuell statistik från SCB):Pris Antal inloggSkriftlig kommunspecifik analys ingårVideomöte med introduktion av rapportverktyget och genomgång av kommunens resultat ingår
Kommun med upp till
15 000 invånare:
25 000 kr2JaJa
Kommun med
15–30 000 invånare: 
35 000 kr2JaJa
Kommun med
30–70 000 invånare
:
45 000 kr4JaJa
Kommun med
70–200 000 invånare: 
55 000 kr4JaJa
Kommun med 200 000
eller fler invånare: 
65 000 kr6JaJa

Priserna ovan är exklusive moms. Rapportpaketen faktureras av Välfärdsindex i Sverige AB.

Leverans av rapport sker normalt inom en vecka, via ett mail med inloggningsuppgifter till rapportportalen. Besked om leveransdatum när beställningen mottagits. Fakturering sker vid leverans och avtalspart är Välfärdsindex i Sverige AB. Betalningsvillkor 30 dagar (netto). Här är de allmänna villkor som gäller våra uppdrag om inte annat avtalas.

Om kommunen önskar en presentation av kommunrapporten eller ytterligare stöd, kontakta info@hemtjanstindex.se för vidare diskussion.

Det digitala analys- och rapportverktyget

Hemtjänstindex digitala analys- och rapportverktyg är utvecklat i samarbete med Svenskt Kvalitetsindex.

Via verktyget går det till exempel att

 • Identifiera styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter
 • Jämföra kommunens resultat ner på detaljnivå med riksgenomsnittet
 • Jämföra med tidigare år
 • Jämföra med övriga kommuner i länet, eller med kommuner i den av SKR:s kommungrupper som kommunen tillhör
 • Jämföra med valfria kommuner
 • Prioritera insatser utifrån seniorernas uppfattning

Här är en film där vi visar hur verktyget ser ut och hur det kan användas.

Läs mer om rapportpaketet och det digitala verktyget här.

Nyhet: Hemtjänstindex på enhets- och utförarnivå

I år kan vi för första gången också leverera index på enhets- och utförarnivå, något som vi vet att många kommuner efterfrågar. Via de 25 indikatorer som finns på enhetsnivå/utförarnivå får vi fram dels ett samlat index för per enhet eller utförare, dels två delindex – Utförande samt Stöd och Utveckling. Därmed kan både kommunala enheter och privata utförare där sådana finns få stimulans och hjälp att stärka sin kvalitet. 

Priset för index på enhets- och utförarnivå är 35000 kr exklusive moms för normalkommunen. För kommuner med minst 200000 invånare offererar vi ett pris utifrån de förutsättningar som gäller.

Läs mer om Index per enhet/utförare här.

Stöd i utvecklingsarbetet

Hemtjänstindex kan erbjuda ytterligare tjänster till kommuner som använder rapportpaketet. Det kan till exempel gälla

 • information till ledningsgrupp
 • information till den politiska nämnden
 • ledning av workshop som start för förbättringsarbetet
 • kompletterande analyser eller benchmark

Läs mer om våra tilläggstjänster här.

Beställning sker via order@hemtjanstindex.se, se nedan vilken information som vi behöver för er order.

Välkommen att kontakta projektledningen för Hemtjänstindex via order@hemtjanstindex.se så bekräftar vi er beställning.

Vid beställning, ange alltid:

 • Kommun, kontaktperson
 • Eventuell tilläggsbeställning – index på enhetsnivå, stödtjänster etc (se ovan)
 • Fakturaadress
 • Telefon/E-post (inkl e-postadresser för de personer som ska få access till rapportverktyget)
 • Referens
 • Organisationsnummer
 • GLN-nummer