FÖR DIG SOM ÄR SENIOR: Det är svårt att avgöra kvaliteten hos hemtjänsten i en kommun. Det är nästan omöjligt för enskilda seniorer och deras närstående att veta vad de kan vänta sig och vad de kan kräva.

Ditt eget val

Hemtjänstindex gör det enklare för kommuner att se vad som ska göras för att höja kvaliteten. Däremot kan indexet inte ännu vara till hjälp när ska välja mellan olika hemtjänstutförare. För dina egna beslut hittar du stöd och information hos din kommun eller på seniorval.se.

Ett sätt att påverka

Hemtjänstindex är ett viktigt underlag för den som vill påverka kommunen att förbättra hemtjänsten. SPF Seniorerna och andra seniororganisationer har representanter i de kommunala pensionärsråden. Ett pensionärsråd kan använda indexet för att bedöma kvaliteten i kommunens hemtjänst, och sedan peka på vad kommunen kan göra för att förbättra hemtjänsten.

Seniorerna styr

Indexet är uppbyggt så att de områden inom hemtjänsten som seniorerna tycker är viktigast blir prioriterat. Exempel på områden som seniorerna prioriterar är att biståndsbesluten motsvarar de behov som finns och att den äldre har möjlighet att påverka utförandet av hemtjänsten. Kommuner som lyckas väl inom de av seniorerna prioriterade områdena premieras när resultatet räknas fram. Därmed kommer kommuner att stimuleras till att utveckla de områden som är viktigast – vilket blir till nytta för dig som senior.