Äldreministern: Man måste ta lärdom av de bästa

Senioren rapporterar från Hemtjänstindex lansering, där socialförsäkrings- och äldreminister Anna Tenje (M) berättade att regeringen kommer att analysera SPF Seniorernas Hemtjänstindex. 

https://www.senioren.se/nyheter/aldreministern-man-maste-ta-lardom-av-de-basta/