Ännu uslare placering för Smedjebackens äldreomsorg

Nya Ludvika Tidning återger debatten om Hemtjänstindex som ägt rum i Smedjebacken och rapporterar om kommunens försämrade resultat i Hemtjänstindex 2023.

https://www.nyaludvikatidning.se/2023-12-06/annu-uslare-placering-for-smedjebackens-aldreomsorg