Bättre kvalitet i kommunens hemtjänst

Gnesta kommun rapporterar om att deras hemtjänst rankats bäst i länet. Hemtjänstindex, menar kommunen, visar hur deras utvecklingsarbete med hemtjänsten gett resultat.

https://www.gnesta.se/stodomsorg/nyhetsarkivstodochomsorg/nyhetsarkivstodomsorg/battrekvalitetikommunenshemtjanst.5.5dcb10d18c33b6a5e83dbae.html