Betyg på Moras hemtjänst kraftigt uppåt

Socialchefen i Mora och kommunstyrelsens ordförande i Mora uttalar sig om förbättringsarbetet som pågår inom hemtjänsten, vilket resulterat i ett förbättrat resultat i Hemtjänstindex 2023.

https://morakommun.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2023-12-07-betyg-pa-moras-hemtjanst-kraftigt-uppat.html