Falun bäst i länet – men utmaningarna inom hemtjänsten består: ”Fått ett antal signaler”

SPF Seniorernas ordförande i Falun intervjuas i Falu-Kuriren om Hemtjänstindex 2022 och om Falu kommuns kommande arbete med hemtjänsten efter att ha utsetts till bäst i länet. 

https://www.falukuriren.se/2022-11-26/falun-bast-i-lanet–men-utmaningarna-inom-hemtjansten-bestar-fatt-ett-antal-signaler