Helsingborgs stad bäst i Skåne i hemtjänstindex 2023

Helsingborgs stads verksamhetschef i vård- och omsorgsförvaltningen skriver att kommunen är mycket stolta över det goda resultatet i Hemtjänstindex 2023 och att de ska jobba för att hamna ännu högre nästkommande år.

https://www.mynewsdesk.com/se/helsingborg/news/helsingborgs-stad-baest-i-skaane-i-hemtjaenstindex-2023-476428