Hemtjänstindex nyhetsbrev # 12

Workshop och seminarium i Almedalen – Kommuner nöjda med rapportpaket – Just nu: enklare rapportpaket till lägre pris

Hemtjänstindex ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika kommuner. Indexet lanserades första gången 2022 och uppdateras årligen. SPF Seniorerna äger projektet Hemtjänstindex som genomförs med stöd av Allmänna arvsfonden.

Workshop i Almedalen
SPF Seniorerna och Hemtjänstindex bjuder in kommuner till en workshop under Almedalsveckan. Syftet med workshopen är att både tjänstepersoner och förtroendevalda ska får möjlighet att pröva det digitala analysverktyget. Uppdraget under workshopen är att utifrån indexresultatet i en fiktiv kommun dels göra en analys, dels föreslå insatser och prioritera mellan dessa. 

Workshopen hålls den 29 juni kl 8.30 – 9.45 i B-huset, Universitetet, Cramérgatan 3 i Visby.

Antalet platser i workshopen är begränsat, därför krävs föranmälan. Anmälan görs till vår projektledare Helena Olsson. Kommunala tjänstepersoner och förtroendevalda har företräde till platserna. Vi har fått frågan om en kommun kan anmäla mer än en deltagare – och det går bra i mån av plats!

Seminarium i Almedalen: Hemtjänstens kvalitet beror på var du bor. Ska det vara så?
Hemtjänstens kvalitet varierar stort mellan kommunerna. Det visar en nationell rapport som bygger på alla data som Hemtjänstindex samlar in. SPF Seniorerna arrangerar ett seminarium under Almedalsveckan, där rapportens resultat presenteras och en panel med experter och beslutsfattare diskuterar hur vi kan få hemtjänsten mer jämlik över landet. Alla är välkomna.

Seminariet äger rum torsdagen den 29 juni kl 16-16.45 i B-huset, Universitetet, Cramérgatan 3 i Visby.

Läs mer här.

Så tycker kommuner som hittills köpt rapportpaketet från Hemtjänstindex
Kommuner som köpt och använder rapportpaketet och det digitala verktyget är över lag mycket nöjda visar en enkät till de berörda tjänstepersonerna.  Åtta av tio tycker att verktyget och rapporten är bra eller mycket bra, nio av tio tycker att det digitala mötet där resultat och verktyg gås inom är bra eller mycket bra, och nio av tio uppger att de påbörjat en eller flera förbättringsaktiviteter utifrån resultaten i indexet.

– Upplever att insamling av underlag är likvärdigt för alla kommuner. Tolkningar är lika vilket är bra, säger en av dem som svarat på enkäten.

Påminnelse: Nu kan kommunen köpa förenklad rapport till lägre pris
Hemtjänstindex erbjuder sedan tidigare varje kommun ett rapportpaket som innehåller dels en specifik rapport om kommunens resultat, dels ett digitalt analysverktyg som hjälper kommunen att göra jämförelser och prioritera. Fram till 30 juni kan kommuner beställa en förenklad version av rapportpaketet, till ett lägre pris. Kommunen får då access till det digitala verktyget, en förenklad kommunspecifik rapport och möjlighet att analysera kommunens resultat och förbereda sig inför Hemtjänstindex 2023. Givetvis går det också att beställa det fullständiga rapportpaketet till ordinarie pris.

Läs mer om erbjudandet här.

Glöm inte att gilla sidan ”Hemtjänstindex” på Facebook!