Hemtjänstindex Nyhetsbrev # 9

Seminarium inspirerar till bättre webb – Utbildning rustar KPR-ledamöter ­– Kommuner uppmanas via media att använda indexet

Hemtjänstindex ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika kommuner. Indexet lanserades första gången 2022 och uppdateras årligen. SPF Seniorerna äger projektet Hemtjänstindex som genomförs med stöd av Allmänna arvsfonden.

Seminarium för kommunen: Webben som seniorerna vill ha den
Av 2022 års hemtjänstindex framgår att kvaliteten i kommunernas information varierar. Av maximalt 100 poäng i delindexet för information är kommunernas genomsnitt knappt 32. Förbättringspotentialen är enorm, med andra ord. Och de insatser som krävs är ofta enkla. För att inspirera både kommunikatörer och hemtjänstansvariga bjuder vi in till ett webbsänt seminarium där vi bland annat tar upp:

  • Kopplingen mellan god information och kvalitet i hemtjänsten
  • Konkreta tips från kommuner som lyckats bra
  • Vad som granskas på er webb när 2023 års Hemtjänstindex ställs samman

Medverkar gör experter från Hemtjänstindex och Seniorval, samt företrädare för några av Hemtjänstindex tio i topp-kommuner. 

Seminariet äger rum onsdagen den 22 mars kl 10-11 och är kostnadsfritt. Det är fritt fram att anmäla flera deltagare från kommunen. Anmälan görs via denna länk.

KPR-ledamöter utbildas
De kommunala pensionärsråden har en viktig roll när det gäller att få kommunerna att uppmärksamma och använda Hemtjänstindex i kvalitetsarbetet. Just nu pågår en serie utbildningar i SPF Seniorernas regi, där KPR-ledamöter får en introduktion av indexet. Hemtjänstindexets projektledare Helena Olsson leder utbildningarna:

– Vi går igenom vad indexet är för något, bakgrunden och hur det är framtaget. Vi tittar på rankingen och på vad kommunen får om den beställer en fördjupningsrapport. I Sörmland hade vi en hel dag på oss, där kunde deltagarna jobba fram planer för hur kommunerna ska påverkas och hur man kan jobba tillsammans för att förbättra. Fagersta har ett samarbete där olika intressenter deltar, det tog vi som förebild.

Vilka frågor ställer deltagarna?

– Jag har till exempel fått frågor om hur kvalitetsområdena valts ut. Och om kommuner som inte har LOV får ett sämre index. Jag svarar att vi inte har någon indikator som just handlar om LOV/icke LOV, även om några indikatorer berör valfrihet. I Sörmland kunde vi dock konstatera att de fyra kommuner som ligger högst i länet alla har LOV.

Vad vill du att utbildningarna ska leda till?

– Jag hoppas att KPR-ledamöterna ska få kommunerna att inse vilket bra verktyg vi nu har. Och att kommunen när den kommer i gång med arbetet med hemtjänstindex involverar pensionärsråden.

KPR-utbildningar har hittills hållits i Skaraborg och Sörmland. I veckan väntar Norrbotten, och därefter Norra Älvsborg, Bohuslän, Dalarna, Västmanland och Jönköping.

Hemtjänstindex i media 
Publiciteten kring Hemtjänstindex fortsätter. Eskilstuna-Kuriren tar i en ledare upp det faktum att både Eskilstuna och Flen hamnar långt ned i indexlistan: ”Deras jumboplaceringar borde därför få ansvariga tjänstemän och politiker att undersöka hur de kan förbättra hemtjänstens kvalitet så fort som möjligt.” Enligt tidningen hänvisar ordföranden i Eskilstunas vård- och omsorgsnämnd till ett utvecklingsarbete – som ska vara klart 2035. (EK 2023-02-22).

I en insändare i flera av regionens tidningar uppmuntrar SPF Seniorernas Skaraborgsdistrikt kommunerna att använda hemtjänstindex i sitt kvalitetsarbete. Det är bara tre av 15 kommuner i Skaraborg som beställt Hemtjänstindex kommunrapport och digitala verktyg. (Skaraborgs Allehanda 2023-02-15)

I ett reportage i Mitt i Sollentuna (nr 4 2023, s 4-5)) redogörs för kommunens låga resultat i indexet. Tidigare år har biståndshandläggningen fått besk kritik. Nu visar indexet att också utförandet håller låg kvalitet. Det kommunala pensionärsrådet konstaterar att kommunen har ”en omfattande läxa att göra”. 

 Glöm inte att gilla sidan ”Hemtjänstindex” på Facebook!