Hemtjänstindex Nyhetsbrev nr 18

Guide hjälper kommunen till korrekta data – Äldreministern uppmärksammar – 53 kommuner har hittills beställt rapport 

Hemtjänstindex ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika kommuner. Indexet lanserades första gången 2022 och uppdateras årligen. Bakom Hemtjänstindex står SPF Seniorerna. Indexmodellen är framtagen med stöd av Allmänna arvsfonden.

Guide hjälper kommunen till korrekta hemtjänstdata
Ett antal kommuner saknade vissa data när Hemtjänstindex 2023 sammanställdes, vilket påverkade deras resultat negativt. Framför allt gällde det uteblivna svar på Socialstyrelsens olika enkäter. En kommun som inte deltar i enkäterna missar därmed en möjlighet att arbeta faktabaserat. 

Nu har vi sammanställt en guide som hjälper kommunen att hålla koll på vilka undersökningarna är, när de genomförs och hur Socialstyrelsen kontaktar kommunen.

Av guiden framgår också hur kommunen kan rapportera sin personalkontinuitet så att den kommer med i underlaget för Hemtjänstindex, hur kvalitetsregistret Senior alert fungerar och vad som gäller för vår granskning av kommunens webbplats.

Här är länk till guiden.

Äldreministern uppmärksammar Hemtjänstindex
Äldreminister Anna Tenje har träffat SPF Seniorernas ledning för att höra sig för om Hemtjänstindex och resultatet 2023. Vid mötet, då bland andra förbundsordförande Eva Eriksson och indexets vetenskaplige ledare professor Gösta Bucht deltog, diskuterades behovet av att kommuner mäter och analyserar kvaliteten för att utveckla hemtjänsten. Också nödvändigheten av en hög svarsfrekvens och god kvalitet i Socialstyrelsens enkäter diskuterades. 

Här skriver SPF Seniorernas webbsida om äldreministerns besök.

53 kommuner har hittills beställt rapportpaketet
Hittills har 53 kommuner beställt rapportpaketet för att kunna göra djupanalyser av den egna kvaliteten och jämföra över tid och med andra kommuner. 2022 var det totalt 44 kommuner som valde att köpa rapportpaketet. I de kommunrika länen Skåne och Västra Götaland har 10 respektive 9 kommuner beställt paketen. I några län har ingen kommun så här långt beställt sin analys. Det gäller Södermanland, Uppsala och Örebro. Dit hör också Gotland, som å andra sidan har goda möjligheter att bli första län med hundraprocentig täckning.

Här kan din kommun beställa rapportpaketet.

Glöm inte att gilla sidan ”Hemtjänstindex” på Facebook!