Mätningar kring äldrevårdens kvalitet i Gullspångs kommun – både upp och ner

Vård- och omsorgschefen i Gullspångs kommun berättar för Mariestads-Tidningen att kommunen ska titta på resultatet i Hemtjänstindex 2023 och analysera siffrorna vidare.

https://www.mariestadstidningen.se/2023/12/26/matningar-kring-aldrevardens-kvalitet-i-gullspangs-kommun-bade-upp-och-ner-c7f1e/