Hemtjänstindex nyhetsbrev # 14

Årets index släpps 5 december – Tre kommuners erfarenheter – Webbinarium för kommuner – Fler svarar i årets enkäter

Hemtjänstindex ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika kommuner. Indexet lanserades första gången 2022 och uppdateras årligen. SPF Seniorerna äger projektet Hemtjänstindex som genomförs med stöd av Allmänna arvsfonden.

2023 års Hemtjänstindex presenteras 5 december
Den offentliga delen av årets Hemtjänstindex presenteras vid ett webbsänt seminarium i Stockholm den 5 december med start kl 10.00. Vid seminariet presenteras inte bara Årets Hemtjänstkommun, utan också kommuner som lyckats bra i delindexen och den kommun som klättrat mest sedan 2022. Experter från SPF Seniorerna och SKR medverkar. Vi återkommer med information, både om länk till sändningen och vad som gäller för dig som vill vara med på plats.

Film: Tre kommuners erfarenheter av Hemtjänstindex
”Ärligt så tänkte jag när jag såg det här att nej, den här behöver vi inte köpa. Det sa jag till min socialchef”. Vad var det som fick Karlsborgs verksamhetsutvecklare att ändra sig? 50 kommuner har under året använt Hemtjänstindex rapportpaket och digitala verktyg i sitt kvalitetsarbete. Vi lät tre av dem – förutom Karlsborg också Fagersta och Nacka – berätta om sina erfarenheter.  

Se filmen på vår hemsida

Informationsseminarium för kommuner 7 november
Tisdagen den 7 november kl 10.00 direktsänds ett webbinarium riktat till kommunala förvaltningar och nämnder med information om Hemtjänstindex och hur kommunerna kan använda indexet i sitt kvalitetsarbete. Förvaltningar och nämnder har fått inbjudan via ett mejlat brev från SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson. Du som är förtroendevald eller verksam i förvaltningen är välkommen att delta. Anmäl dig till vår projektledare Helena Olsson. Seminariet kommer att gå att se i efterhand på vår hemsida.

Fler kommuner svarar i årets enkäter
Hemtjänstindex bidrar helt klart till att fler kommuner ser värdet av att svara på de enkäter som delar av våra resultat bygger på. Socialstyrelsens e-hälsoenkät har för första gången hundraprocentig svarsfrekvens. I Socialstyrelsens kommunenkät ökar svarsfrekvensen med 19 kommuner, från 262 till 281. Enhetsundersökningen ökar med 10 kommuner, från 267 till 277. Också deltagandet i kvalitetsregistret Senior Alert ökar kraftigt. I år arbetar 179 kommuner med registret, en ökning med 25 kommuner jämfört med förra året. 

OBS – den 27 oktober har KOLADA deadline, och vi tar ut informationen om kommunens personalkontinuitet. Ännu inte för sent för kommunen att rapportera in, med andra ord!

Förbeställning senast 27 november
Kommuner som vill förbeställa årets rapportpaket ska göra det senast den 27 november för att vara garanterade en förhandsinformation om kommunens resultat 24 timmar innan resultatet blir offentligt. Den som förbeställer får också direkt access till det digitala verktyget vid lanseringen. De skriftliga rapporterna produceras i den ordning vi får beställningarna. 

För mer information om rapportpaketet och vår beställningsrutin, läs här.

Glöm inte att gilla sidan ”Hemtjänstindex” på Facebook!