Raketklättring för hemtjänsten i Botkyrka

Botkyrka kommun uppmärksammar de goda resultaten i Hemtjänstindex 2023. Kommunens kvalitetschef och t.f. vård- och omsorgsdirektör berättar om arbetet med hemtjänsten sedan föregående års index och uttrycker glädje över resultatet.

https://www.botkyrka.se/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv/2023-12-13-raketklattring-for-hemtjansten-i-botkyrka