Så här blir betyget för hemtjänsten i Mark

Mark-Posten intervjuar medlemmar i SPF-föreningen i Marks kommun samt ordföranden i omsorgsnämnden och Kommunala pensionärsrådet om Hemtjänstindex 2023. Förhoppningen är att förbättringsarbetet inom hemtjänsten kommer ge resultat under året. 

https://www.markposten.se/nyheter/sa-har-blir-betyget-for-hemtjansten-i-mark.dd9c7e7d-a20d-41a0-b40d-8b9d93434d9a