TJÄNSTER: Hemtjänstindex gör det möjligt för en kommun att jämföra sin hemtjänst med andra kommuners. Det kommer också att gå att jämföra olika delar av hemtjänsten, till exempel hur bra informationen om hemtjänsten är, eller hur bra biståndsprocessen fungerar.

Analys för att höja kvaliteten

Alla kommuner kommer att erbjudas att beställa tillgång till ett digitalt analys- och rapportverktyg inklusive en skriftlig kommunrapport. I rapporteringen framgår det tydligt vad kommunen lyckas bra med, var insatser bör göras för att höja kvaliteten och vilka andra kommuner som lyckats väl inom olika områden. Kommunens resultat i indexet blir också ett underlag för den som vill påverka kommunen att förbättra hemtjänsten, till exempel intresseorganisationer och politiska partier.

Årlig rapport

En gång per år kommer de 290 kommunernas Hemtjänstindex att presenteras. Även kommuners delresultat inom några utvalda områden kommer att publiceras. Denna rapport skapar en överblick över kommuners hemtjänst i förhållande till andra kommuner.

Fördjupningsrapport

Alla kommuner erbjuds att beställa en fördjupad rapport med fullständig resultatinformation. Rapporten ger en analys av resultaten och visar var insatser bör göras för att höja kvaliteten. Rapporten ger även goda exempel från andra kommuner.

Workshop

Den kommun som vill utveckla hemtjänstens kvalitet erbjuds en fördjupad presentation, analys och diskussion, i workshop-format. En gemensam bild över kommunens nuläge, mål, prioriteringar och kvalitetshöjande insatser är målet med denna workshop.

Välkommen att kontakta oss för mer information om Hemtjänstindex.