Växjö klättrar och hamnar på andra plats i Hemtjänstindex 2023

Växjö kommun rapporterar om sin topplacering i Hemtjänstindex 2023 och beskriver de åtgärder som vidtagits för att förbättra hemtjänsten under året.

https://www.vaxjo.se/sidor/stod-och-omsorg/nyheter—stod-och-omsorg/arkiv/2023-12-06-vaxjo-klattrar-och-hamnar-pa-andra-plats-i-hemtjanstindex-2023.html