Åstorps kommuns hemtjänst ökar i kvalitet – Hemtjänstindex 2023

Åstorp kommuns enhetschef i hemvården berättar om hur kommunen arbetat med att förbättra hemtjänsten med hjälp av resultaten i Hemtjänstindex. Det har lett till en markant förbättring.

https://astorp.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2023-12-15-astorps-kommuns-hemtjanst-okar-i-kvalitet—hemtjanstindex-2023.html