Hälsinglands bästa hemtjänst finns i Söderhamn: Så vänliga

Söderhamns-Kuriren intervjuar både brukare och Söderhamns verksamhetschef för hemtjänst om det goda resultatet i Hemtjänstindex 2023, vilket är ett resultat av det förbättringsarbete som skett med anledning av resultatet från året innan.

https://www.soderhamnskuriren.se/2023-12-18/halsinglands-basta-hemtjanst-finns-i-soderhamn-sa-vanliga