Sundsvall klättrar på Hemtjänstindex rankning

Ordförande i vård- och omsorgsnämnden samt verksamhetschefen för hemtjänsten i Sundsvall berättar om kommunens förbättrade resultat i Hemtjänstindex 2023. Målet är att fortsätta förbättra verksamheten framöver.

https://sundsvall.se/nyheter/nyhetsarkiv/2023-12-18-sundsvall-klattrar-pa-hemtjanstindex-rankning