Hemtjänstindex nyhetsbrev # 10

Se seminariet Webben som seniorerna vill ha den – Socialstyrelsen bjuder in till kvalitetsdialog ­– Fagerstas arbete utifrån Hemtjänstindex ger resultat

Hemtjänstindex ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika kommuner. Indexet lanserades första gången 2022 och uppdateras årligen. SPF Seniorerna äger projektet Hemtjänstindex som genomförs med stöd av Allmänna arvsfonden.

Se seminariet ”Webben som seniorerna vill ha den”
För att hemtjänsten ska fungera måste informationen vara bra. För att inspirera kommunerna till bättre webbinformation ordnade Hemtjänstindex tillsammans med samarbetspartnern Seniorval.se ett webbinarium den 22 mars. Där berättade seniorer hur de vill ha informationen på kommunens webb. Kommuner som lyckas bra med sin information berättade hur de gör. Dessutom avslöjades när Hemtjänstindex granskar kommunens webb inför höstens indexsammanställning, och vad som kommer att granskas. 

Inspelningen från seminariet kan ses här.

Socialstyrelsen vill ha dialog om kvalitet
Socialstyrelsens har på regeringens uppdrag inrättat ett Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg. Centrumet bjuder nu in till dialog om äldreomsorgens kvalitet vid ett seminarium (Teams) den 25 april kl 13. Seminariet är kostnadsfritt och riktas till aktiva i lokala pensionärs- eller patientföreningar. Frågor som ska diskuteras är: 

  • Vad ser du för utmaningar och möjliga förbättringar inom äldreomsorgen idag?
  • Hur kan äldreomsorgen ge bättre stöd utifrån den enskildes behov?
  • Hur fungerar det förebyggande arbetet i er kommun i dag? Vilka förebyggande insatser erbjuds?

Kompetenscentrumet har i uppdrag bland annat att ”stödja en kontinuerlig kunskapsutveckling och implementering av aktuell kunskap och nya arbetssätt”, vilket rimmar bra med vår ambition med Hemtjänstindex.

Läs mer om dialogseminariet här.

Fagerstas arbete med Hemtjänstindex uppmärksammas
Fagersta var en av de kommuner som placerade sig längst ned i Hemtjänstindexet 2022. Det fick kommunen att agera. Utifrån den kommunala rapporten och analysverktyget från Hemtjänstindex har Fagersta under ledning av socialchefen Ingrid Holmgren inlett ett förbättringsarbete. I arbetet deltar inte bara kommunens egna experter utan även representanter från pensionärsorganisationer och fack. Nu uppmärksammas arbetet, som redan gett resultat, i media, bland annat av P4 Västmanland.

Lyssna på reportaget här.

Glöm inte att gilla sidan ”Hemtjänstindex” på Facebook!