Webben som seniorerna vill ha den

För att hemtjänsten ska fungera måste informationen vara bra. Vid detta webinarium berättar seniorerna hur de vill ha informationen på kommunens webb. Kommuner som lyckas bra med sin information berättar hur de gör. Vi får också veta när Hemtjänstindex granskar kommunens webb inför höstens indexsammanställning, och vad som kommer att granskas. Arrangörer är Hemtjänstindex och Seniorval.se.