Hemtjänstindex nyhetsbrev # 13

Nationell kvalitetsrapport – Förbeställ rapportpaketet – Karlsborgs arbete med hemtjänstindex – Almedalsreportage

Hemtjänstindex ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika kommuner. Indexet lanserades första gången 2022 och uppdateras årligen. SPF Seniorerna äger projektet Hemtjänstindex som genomförs med stöd av Allmänna arvsfonden.

Ny rapport om hemtjänstens kvalitet
Hemtjänstens kvalitet varierar stort mellan kommunerna. Det konstateras i SPF Seniorernas rapport ”Hemtjänstens kvalitet beror på var du bor. Ska det vara så?”. Rapporten bygger på data från Hemtjänstindex. Utifrån rapportens slutsatser presenterar SPF Seniorerna sex åtgärder som kan utveckla hemtjänsten i hela Sverige. Bland annat uppmanas staten att ta initiativ för att öka lärandet mellan kommunerna och öka spridandet av goda exempel på framgångsrikt kvalitetsarbete inom hemtjänsten.

Läs rapporten här.

Nu går det att beställa kommunrapporten för 2023
Hemtjänstindex 2023 släpps i början av december. Men redan nu öppnar vi för beställning av kommunens rapportpaket på vår hemsida. Det finns tre tunga argument för kommunen att förbeställa:

  • Kommunen får en sammanfattning av sitt resultat 24 timmar innan indexets rankinglistor blir offentliga, och får på det sättet möjlighet att förbereda till exempel en kommentar till media.
  • Kommunen får tillgång till det digitala verktyget med alla nya data samtidigt som indexlistorna släpps.
  • De kommunspecifika analyserna produceras i den ordning vi fått beställningarna. En tidig beställning innebär också en tidig leverans.

Rapportpaketet presenteras i en kort film på vår hemsida.

För mer information om rapportpaketet och vår beställningsrutin, läs här.

Så jobbar Karlsborg med hemtjänstindex
”Rapporten från Hemtjänstindex är ett viktigt underlag i socialförvaltningens fortsatta kvalitetsarbete” skriver Karlsborg kommun på sin hemsida, där arbetet med att utveckla hemtjänsten utifrån indexresultatet beskrivs. Förvaltningen har analyserat behoven utifrån resultatet på alla fyra delindexen och redovisar vilka åtgärder som planeras.

Läs mer på Karlsborgs webbplats.

Hemtjänstindex i Almedalen
Hemtjänstindex och SPF Seniorerna var givetvis på plats i Almedalen. En workshop för kommuner och andra intresserade genomfördes där deltagarna fick prova på att analysera en fiktiv kommuns hemtjänstkvalitet med hjälp av indexets digitala verktyg. Dessutom presenterades den nationella rapporten (se ovan), och resultaten diskuterades av en panel från riksdagens socialutskott och SKR.

Läs mer om aktiviteterna i Almedalen i tidningen Seniorens reportage.

Glöm inte att gilla sidan ”Hemtjänstindex” på Facebook!