Hemtjänstindex Nyhetsbrev # 16

Följ årets indexlansering i direktsändning 5 december

Hemtjänstindex ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika kommuner. Indexet lanserades första gången 2022 och uppdateras årligen. SPF Seniorerna äger projektet Hemtjänstindex som genomförs med stöd av Allmänna arvsfonden.

Lansering av 2023 års Hemtjänstindex – följ direktsändningen
Nu på tisdag, den 5 december, släpps årets Hemtjänstindex. Indexet presenteras vid ett direktsänt seminarium med början kl 10.00, se länk nedan.

Vid seminariet händer bland annat detta:

  • Årets Hemtjänstkommun presenteras – alltså den kommun som har det bästa sammanlagda resultatet. Precis som i fjol, då Gnosjö tog emot utmärkelsen, kommer representanter från årets etta att vara på plats för att ta emot utmärkelsen och berätta om vad de gör som gör att de blir bäst i Sverige.
  • Årets utförarkommun presenteras och intervjuas, alltså den kommun som lyckats allra bäst i delindexet Utförande – det som de tusentalet seniorer som fastställt viktningen i indexet anser är allra viktigast.
  • Årets utvecklingskommun presenteras och intervjuas – den kommun som klättrat allra mest i rankingen sedan 2022. De kommer att berätta om hur de systematiskt arbetat sig upp från en bottennotering förra året. 
  • En paneldiskussion om hur vi kan stärka hemtjänsten med bland andra 
    Årets Hemtjänstkommun
    SKR:s äldresamordnare Sabina Joyau
    Hemtjänstindex vetenskaplige ledare professor Gösta Bucht

För att följa direktsändningen använder du denna länk. Ingen föranmälan krävs.

Årets index och delindex publiceras på webben
Redan på morgonen den 5 december finns årets rankinglistor tillgängliga på vår webbplats. Där finns lista för huvudindexet och för de fyra delindexen – Information, Biståndshandläggning, Utförande och Stöd och Utveckling. Där kommer också fjolårets placering att framgå, så att det går att se om kommunen klättrat, dalat eller försvarat sin position.

Glöm inte att gilla sidan ”Hemtjänstindex” på Facebook!