Hemtjänstindex Nyhetsbrev # 6

Lansering den 23 november – Seminarium på hemsidan – Informationsmöte för SPF-medlemmar

Hemtjänstindex ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika kommuner. Indexet är just nu under utveckling, och lanseras hösten 2022. Hemtjänstindex är ett initiativ från SPF Seniorerna och genomförs med stöd från Allmänna arvsfonden.

Hemtjänstindex 2022 offentliggörs 23 november
Den 23 november släpps årets Hemtjänstindex. De resultat som offentliggörs är dels det totala indexet, dels fyra delindex. Samtliga 290 kommuner kommer att rankas utifrån deras sammanlagda resultat när 18 kvalitetsområden vägs samman. Det blir också separata rankinglistor över samtliga kommuner för de fyra kategorierna Information, Biståndshandläggning, Utförande och Stödfunktioner. Närmare information om indexets uppbyggnad finns på Hemtjänstindex hemsida.

Hemtjänstindex 2022 presenteras vid ett seminarium på SIS Conference Centre i Stockholm den 23 november kl 10-12. Vi återkommer med information om tider och anmälan.

Informationsseminarium på hemsidan
Vi har under sommaren arrangerat fyra webbsända seminarier avsedda för kommunala förvaltningar. Sammanlagt deltog representanter för 120 kommuner. För alla som inte hade möjlighet att delta vid dessa – och alla andra nyfikna – finns nu en inspelad version av seminariet tillgängligt på vår hemsida. I seminariet medverkar bland andra SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson och projektets vetenskaplige ledare professor Gösta Bucht. Frågor som ställts vid tidigare tillfällen besvaras också vid detta inspelade webbinarium.

Se seminariet här.

Informationsmöte för SPFs medlemmar
Hemtjänstindex är en högt prioriterad insats från SPF Seniorernas sida, och projektet har hittills väckt stort intresse bland medlemmarna. Det visar inte minst den snabbt växande listan av prenumeranter på detta nyhetsbrev. Därför hålls ett särskilt, webbsänt informationsmöte för samtliga medlemmar. Vid mötet informeras om bakgrunden till indexprojektet, hur indexet är uppbyggt och vad vi kan förvänta oss för effekter på kommunernas hemtjänst när indexet väl är på plats. Också vid detta möte medverkar förbundsordförande Eva Eriksson och professor Gösta Bucht.

Länk till informationsmötet fås via vår projektledare Helena Olsson.

Glöm inte att gilla sidan ”Hemtjänstindex” på Facebook!