Hemtjänstindex Nyhetsbrev # 7

Ministern välkomnar – Kommuner beställer rapporter – Ros (och lite ris) i media

Ministern välkomnar – Kommuner beställer rapporter – Ros (och lite ris) i media
Hemtjänstindex ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika kommuner. Indexet lanserades första gången 2022 och uppdateras årligen. Hemtjänstindex är ett initiativ från SPF Seniorerna och har utvecklats med stöd från Allmänna arvsfonden.

Ministern välkomnar Hemtjänstindex
Gnosjö är årets hemtjänstkommun. En delegation från kommunen tog emot diplom och hyllningar vid Hemtjänstindex lanseringsseminarium i Stockholm den 23 november. Vid seminariet berättade Gnosjö om sitt kvalitetsarbete och de utmaningar kommunens hemtjänst står inför, framför allt hur kvaliteten stärks samtidigt som kommunen måste spara. Bland övriga medverkande i seminariet fanns äldreministern Anna Tenje, som välkomnade Hemtjänstindex och menade att indexet ger en unik möjlighet till jämförelser och att det är mycket viktigt att välfärden följs upp med index och rangordningar.

En sammanställning av årets resultat med kommentarer finns här.

Kommuner beställer
Samtidigt med lanseringen inleddes leveransen av digitala kommunrapporter. Hittills har ett 30-tal rapporter levererats. Mer än hälften av rapporterna har beställts av mindre kommuner, med upp till 30 000 invånare. Många förvaltningar har frågat efter en förhandsvisning av rapportverktyget inför beslut om att beställa. Hemtjänstindex erbjuder sådana till alla kommuner som önskar. Mejla önskemål till Håkan Tenelius, hakan.tenelius@teneliusholm.se

Information om beställningsrutiner och pris finns på vår webbplats.

Sagt i media
Hemtjänstindex har uppmärksammats brett i massmedia, i skrivande stund i ett 60-tal artiklar och eterinslag.

Dagens Samhälle säger Gnosjös socialchef Elisabeth Andersson att utmärkelsen är ”Ett fint kvitto på att det arbetet vi gör 365 dagar om året är till nytta för dem vi är till för”. I samma tidning säger Ellinor Egefors, chef för äldreenheten i Nacka, om indexet: ”Det ger en ny och unik helhetsbild och kan bli ett viktigt verktyg i vårt utvecklingsarbete”. 

Expressen publicerar hela listan över 290 kommuner. Där uttalar sig Hillevi Nydén, 92, som anlitar hemtjänsten i vinnarkommunen Gnosjö: ”Jag tycker att hemtjänsten är toppen, många skratt och bra hjälp”.

Länstidningen (Södertälje) skriver den politiske redaktören Tomas Karlsson om indexet: ”I det ständiga flödet av olika jämförelser och mätningar har hemtjänstindexet helt klart tyngd. Det är gediget, seriöst och väl värt att ta på allvar.”

Skaraborgs Läns Tidning välkomnar Skaras omsorgschef Pernilla Magnusson indexet, trots att tidningen noterar att kommunen inte ligger alltför bra till på några områden: ”Det är en spännande helhetsbild. Vi är positiva till indexet”.

Kritisk röst
Nya Kristinehamns-Posten skriver Sonja Höglund, moderat ordförande i Kristinehamns nämnd för stöd om omsorg, i en insändare att SPF Seniorerna kommer med ”dolda anklagelser på våra hemtjänstinsatser i kommunen, utan att presentera rapporten” (Kristinehamn ligger på 254:e plats i indexlistan). Hon reagerar mot att kommunen måste betala för den fördjupande digitala analysen. SPF Seniorerna säger i ett svar att intäkterna behövs, både för att rapporten kostar att ta fram och för att indexet ska kunna stå på egna ben efter att Arvsfondens projektfinansiering upphört.

 Glöm inte att gilla sidan ”Hemtjänstindex” på Facebook!