Hemtjänstindex Nyhetsbrev # 8

Ny film förklarar digitalt verktyg – 45 rapporter levererade – Hemtjänstindex på Folkets hus – Webbinarium med tips inför webbgranskning

Hemtjänstindex ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika kommuner. Indexet lanserades första gången 2022 och uppdateras årligen. Hemtjänstindex är ett initiativ från SPF Seniorerna och har utvecklats med stöd från Allmänna arvsfonden.

Kommunernas digitala analysverktyg visas i ny film
En kommun kan beställa en fördjupande rapport om den egna hemtjänstens kvalitet. Kommunen får då tillgång till ett digitalt verktyg som gör egna analyser möjliga. I en film på vår hemsida förklarar Hemtjänstindex-experten Peter Söderman hur rapporten och verktyget fungerar och kan användas i kommunens kvalitetsarbete. Filmen är gjord med tanke på såväl kommuner som andra som har anledning att förstå verktyget, till exempel ledamöter i kommunala pensionärsråd .

Filmen finns att se på vår webbplats.

45 rapporter levererade hittills
I skrivande stund har 45 kommunrapporter inklusive tillgång till det digitala analysverktyget levererats. Det rör sig om kommuner av varierande storlek, och de är spridda över hela landet. 17 av kommunerna har färre än 15000 invånare, 11 har mellan 15000 och 30000 invånare, åtta har mellan 30000 och 70000 invånare,  sex har mellan 70000 och 200000 invånare, och av de fyra storstäderna har tre fått rapporten. Den som vill veta om den egna kommunen har beställt sin rapport kan vända sig till vår projektledare Helena Olsson.

Många förvaltningar har frågat efter en förhandsvisning av rapportverktyget inför beslut om att beställa. Hemtjänstindex erbjuder sådana till alla kommuner som önskar. Mejla önskemål till Håkan Tenelius, hakan.tenelius@teneliusholm.se

Information om beställningsrutiner och pris finns på vår webbplats.

Hemtjänstindex utgångspunkt för utvecklingsarbete 
Vad vi i projektledningen noterat har flera förvaltningar och nämnder redan satt igång ett utvecklingsarbete utifrån indexresultatet och den kommunala rapporten. I exempelvis Fagersta har kommunen utifrån rapporten startat ett fördjupningsarbete tillsammans med de lokala pensionärsföreningarna. Hammarö har tagit ännu ett steg och  bjuder in allmänheten till en träff om kommunens indexresultat och dess arbete för att förbättra hemtjänsten. Informationsträffen äger rum den 13 januari kl 13 i Skoghalls Folkets hus. 

Här är länk till inbjudan på Visit Värmland.

Webbinarium om webbinformation 
I maj inleds granskningen av informationen om hemtjänsten på kommunernas webbplatser. Granskningen blir underlag för framför allt Delindex 1 – information i 2023 års hemtjänstindex. För att alla kommuner ska få en bra chans att uppgradera sin information inför granskningen planerar vi ett webbinarium där vi ger tips och visar upp goda exempel. Webbinariet är planerat till förmiddagen den 22 mars. Reservera datumet – inbjudan kommer om några veckor, och riktas till både hemtjänstansvariga och de som svarar för kommunens webb och övrig kommunikation.

 Glöm inte att gilla sidan ”Hemtjänstindex” på Facebook!