Hemtjänstindex Nyhetsbrev nr 19

Index för Stockholms stadsdelar – Nya tjänster erbjuds med årets index – Hemtjänstindex på Socialchefsdagarna 

Hemtjänstindex ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika kommuner. Indexet lanserades första gången 2022 och uppdateras årligen. Bakom Hemtjänstindex står SPF Seniorerna. Indexmodellen är framtagen med stöd av Allmänna arvsfonden.

Hemtjänstindex för Stockholms stadsdelar publicerat
I Stockholm är det stadsdelsnämnderna som ansvarar för huvuddelen av det som Hemtjänstindex omfattar. För första gången kan vi nu redovisa indexresultaten för de enskilda stadsdelarna. Jämfört med andra kommuner presterar de flesta stadsdelarna goda resultat som helhet, men skillnaderna vad gäller delindexen Biståndshandläggning och Stöd och utveckling är påtagliga.

–  De allra flesta stadsdelar får ett hyfsat resultat om man jämför med alla kommuner i Sverige. Men staden har en rejäl hemläxa att göra i att jämna ut skillnaderna mellan stadsdelarna, säger Lena Hedquist från SPF Seniorerna och ordförande i Stockholms stads pensionärsråd till tidningen Senioren.

Stockholms stad medverkade som referenskommun i förarbetet till Hemtjänstindex, men har påpekat att indexet blir intressant för staden först när det finns resultat nedbrutna på stadsdelarna.

Här är länk till rapporten.

Här är länkar till artiklarna i Mitt i-tidningarna och Senioren.

Hemtjänstindex 2024 – ytterligare tjänster erbjuds kommunerna
I juni kommer vi att öppna för beställningar av Hemtjänstindex 2024. Som tidigare får de kommuner som beställer i god tid ett förhandsbesked om sitt resultat, och vi producerar kommunernas rapporter i den ordning vi får beställningarna.

I år introduceras nya tjänster som kan ge kommunerna ytterligare stöd och verktyg till utvecklingsarbetet. Bland annat kan vi erbjuda index på enhetsnivå och utförarnivå, något som flera kommuner har efterfrågat. 

Lansering av 2024 års index planeras till månadsskiftet november-december, beroende på när de datakällor vi använder finns tillgängliga.

Under 2023 arbetar ett 60-tal kommuner med rapportpaketet från Hemtjänstindex – alltså var femte kommun i landet.

Träffa oss på Socialchefsdagarna 2–4 oktober 
Hemtjänstindex kommer att medverka vid Socialchefsdagarna på Kistamässan i Stockholm den 2–4 oktober. Temat för Socialchefsdagarna är ”Omställning pågår”, vilket syftar på den kommande nya socialtjänstlagen. Lagen väntas ha större fokus på förebyggande åtgärder och kunskapsbaserat arbete. Med andra ord sådant som Hemtjänstindex vill premiera.

I vår monter kommer besökarna få chans att se hur den egna kommunen hävdar sig i indexet och hur det digitala verktyget kan användas för att nå ett bättre resultat.

Här är länk till Socialchefsdagarnas program.

Glöm inte att gilla sidan ”Hemtjänstindex” på Facebook!