Hemtjänstindex Nyhetsbrev nr 20

Nu kan kommunen beställa index 2024 – Webbsidor granskas från 15 augusti – Nyheter i årets indexerbjudande  

Hemtjänstindex gör det lätt att se var man enklast kan förbättra hemtjänstens kvalitet och jämföra hemtjänstens kvalitet mellan kommuner. Indexet lanserades 2022 och uppdateras årligen. Bakom Hemtjänstindex står SPF Seniorerna. Indexmodellen är framtagen av mätexpertis med stöd av Allmänna arvsfonden.

Nu öppnar vi för beställningar av Hemtjänstindex 2024
Hemtjänstindex för 2024 släpps runt månadsskiftet november-december. Vi öppnar nu möjligheten att beställa kommunens rapportpaket – vilket några kommuner redan gjort. Fördelen med att beställa tidigt är att leveransen också blir tidig, eftersom rapporterna produceras i den ordning vi får beställningarna. Kommuner som förbeställt paketet får en sammanfattning av det egna resultatet 24 timmar innan indexet offentliggörs. Kundkommuner blir också inbjudna till ett webbinarium under hösten om nyheter i det kommande indexet och annat som är bra att veta inför publiceringen.

I kommunens rapportpaket ingår

  • inlogg till det digitala analysverktyget
  • en skriftlig analys av kommunens resultat med tips om jämförbara kommuner som lyckas bra där kommunen har utmaningar
  • en bank med powerpointbilder som i detalj illustrerar kommunens resultat
  • ett videomöte med Hemtjänstindex analytiker där kommunens resultat gås igenom och det digitala verktyget introduceras.

Här är länk till beställningssidan.

Här är mer information om rapportpaketet.

Vill kommunen veta mer om våra erbjudanden bokar vi gärna in ett videomöte – mejla oss på info@hemtjanstindex.se

Granskning av kommunernas webbplatser inleds 15 augusti
Vissa av indexets indikatorer är data som hämtas från kommunens webbplats. Granskningen av webbplatserna inleds den 15 augusti. Här finns en checklista på vad som granskas och vilka uppgifter som bör finnas på plats för att uppfylla kraven.

Nyhet 1: Hemtjänstindex på enhets- och utförarnivå
I år kan vi för första gången också leverera index på enhets- och utförarnivå, något som vi vet att många kommuner efterfrågar. Via de 25 indikatorer som finns på enhetsnivå/utförarnivå får vi fram dels ett samlat index per enhet eller utförare, dels två delindex – Utförande samt Stöd och Utveckling. Därmed kan både kommunala enheter och privata utförare, där sådana finns, få stimulans och hjälp att stärka sin kvalitet.

Här är mer information om erbjudandet.

Nyhet 2: Erbjudande om stödjande tjänster
Hemtjänstindex kan erbjuda ytterligare tjänster till kommuner som använder rapportpaketet. Det kan till exempel gälla

  • information till ledningsgrupp
  • information till den politiska nämnden
  • ledning av workshop som start för förbättringsarbetet
  • kompletterande analyser eller benchmark.

Här är mer information om erbjudandet.

Teamet bakom Hemtjänstindex önskar nyhetsbrevets läsare en trevlig sommar!

Vill du inte längre ha vårt nyhetsbrev – meddela oss via info@hemtjanstindex.se