SPF Seniorerna tar fram unikt hemtjänstindex

SPF Seniorerna lanserar ett nytt hemtjänstindex som jämför kommuners kvalitet i hemtjänsten och identifierar framgångsfaktorer utifrån seniorers synvinklar hos dem som lyckas bra. Initiativet finansieras via Allmänna arvsfonden.

– Idag är det oklart vad som är en bra hemtjänst och vad man ska förvänta sig av den. Min förhoppning är att indexet kan sätta fingret på vad seniorer uppfattar som viktigt. Vi äldre kan vara medskapare, då kommunerna och andra utförare utvecklar hemtjänsten. Genom att skapa modeller för att mäta kvaliteten i välfärden skapas förutsättningar att använda resurserna mer effektivt i kvalitetsarbetet, säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.

Hemtjänstindexet blir en sammanvägning av framför allt befintliga mätningar och statistik om hemtjänsten. För att avgöra vad som är viktigt för hemtjänstens kvalitet kommer SPF Seniorernas medlemmar att medverka. Flera kommuner och privata aktörer ska bidra till att indexet utformas så att det blir användbart i kommunernas utvecklingsarbete.

För konstruktionen av indexet tar SPF Seniorerna hjälp av expertis på mått- och indexkonstruktion. I projektet medverkar också bland andra Svenskt Kvalitetsindex och Seniorval.

Via en årlig ranglista över hur Sveriges kommuner lyckas med kvalitetsarbetet i hemtjänsten och en kommunrapport kommer kommunerna ha underlag för fortsatt kvalitetsarbete. Lanseringen av indexet beräknas till andra halvåret 2022.

– Det är positivt att kvaliteten i välfärden följs upp. Under pandemin har dessutom behoven i äldreomsorgen fått särskild uppmärksamhet. SPF Seniorernas projekt kan bli viktigt i kommunernas utvecklingsarbete och därmed förbättra för Arvsfondens nya målgrupp äldre personer, säger Hans Andersson, enhetschef Arvsfonden.

Vetenskaplig ledare och kontaktperson är geriatrikprofessor Gustaf (Gösta) Bucht, tlf. 073–444 40 88.