Här är aktörerna bakom Hemtjänstindex

SPF Seniorerna, seniororganisationen med en kvarts miljon medlemmar i 750 föreningar över hela Sverige, är initiativtagare till utvecklingen av ett hemtjänstindex. Det vetenskapliga arbetet i projektet leds av organisationens sakkunnige inom vård och omsorg, professor Gösta Bucht. Men bakom projektet står också en grupp andra aktörer med kompetenser som kompletterar varandra.

Seniorval är Sveriges ledande informationstjänst kring boende, service och omsorg för senioråren. Initiativet till tjänsten togs 2012 av Fanny Falkenberg och Pernilla Kristoffersson när deras familjer skulle hjälpa mor- och farföräldrar att få äldreomsorg. Över en halv miljon personer använder Seniorval årligen. Seniorval har en unik kunskap om vad äldre och närstående vill veta när de söker efter äldreomsorg, liksom hur kommunerna idag informerar om hemtjänst och andra delar av äldreomsorgen.

Svenskt Kvalitetsindex, SKI, har mer än 30 års erfarenhet av undersökningar och sammanställningar av index för olika branscher, företag och organisationer. SKI undersöker bland annat hur medborgarna uppfattar samhällsservicen från kommuner och myndigheter. SKI ägs av Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ. Bakom SIQ, som instiftats av regeringen, står Tillväxtverket och en rad organisationer och företag som Försvarsmakten, Vinnova, Sveriges Allmännytta, SJ, SKF, Volvo samt flera regioner och kommuner.

Från EYB AB deltar konsulten Peter Söderman. Han har drygt 20 års erfarenhet av kvalitetsutveckling inom såväl det privata näringslivet som den offentliga sektorn. Åren 2012–2019 var han konsult hos bland annat Vårdföretagarna och SKR. Han bidrog också till projektet Etisk plattform, vars syfte var att utveckla modeller och metoder för att följa upp och redovisa kvalitet inom vård och omsorg. Etisk plattform, senare Välfärdsinsyn, var ett försök från regeringen och arbetsmarknadens parter att hitta kvalitetsmått. Projektet fullföljdes aldrig.

Från TeneliusHolm AB deltar konsulterna Håkan Tenelius, Lotta Edholm och Stefan Holm. Håkan Tenelius var tidigare näringspolitisk chef vid Vårdföretagarna och deltog bland annat i arbetet med Etisk plattform. Lotta Edholm har en bakgrund i politiken, som skolborgarråd i Stockholm och senast statlig utredare av förskolan. Stefan Holm är expert på offentlig upphandling med en bakgrund i Almega och Svenskt Näringsliv.

Allmänna Arvsfonden står för finansieringen av projektet Hemtjänstindex. Arvsfonden tar emot arv från avlidna som inte efterlämnar nära anhöriga. Med pengarna finansierar Arvsfonden projekt till förmån för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning. Arvsfonden stöder uppbyggnaden av Hemtjänstindex under två år.