Måttexperten: Ett välfärdsindex kräver både hjärta och hjärna

Det går att mäta välfärd. Men processen kräver både hjärta och hjärna. Det säger måttexperten Ragne Emardson. Han har en bakgrund som mättekniker på NASA och har mätt allt atmosfär till jordbävningar. Idag är han vetenskaplig ledare på Borås Högskola. I arbetet med Hemtjänstindex deltar han som expert på konstruktionen av indexmått. 

Se intervjun med Ragne Emardson här:

– Ett index är som vilken storhet som helst, som kilogram. Begreppet brukar vi använda för sammansatta storheter, som vi kombinerar till ett nytt mått som vi inte haft tidigare. Olika delar kan vara olika viktiga, så de måste viktas. Det är beslut som vi måste fatta.

Allt går att mäta

Ragne Emardson får ofta frågan om det går att mäta olika saker. Hans svar brukar bli ja – nästan allt går att mäta. Alltså även kvaliteten i olika välfärdstjänster. 

– Det finns modern forskning som visar hur man gör för att mäta nya saker, en tydlig process som visar de olika steg som måste tas när man ska mäta något som inte mätts förut.

I denna process måste enligt Ragne Emardson två viktiga aspekter finnas med: det krävs både hjärta och hjärna. Hjärtat innebär att det för alla användare ska kännas som att det som mäts är det viktiga, det vi är intresserade av. Det handlar om en överenskommelse – alla är överens om vad som ska ingå i måttet.

– Det jag kallar hjärna är den vetenskapliga metodiken som måste till. Vi behöver följa den korrekta processen för att utveckla måttet. Det måste gå att återskapas av andra, det kan inte vara så att vi kom framtill ett resultat och någon annan kom fram till något annat.

– Om vi fått med både hjärta och hjärna, då kan vi få fram ett nytt mått, då kan vi mäta den här storheten.

Ger svart på vitt

Ragne Emardson tror att hemtjänstindex kommer att få effekt på kvaliteten i hemtjänsten. Med ett nytt index som mäter något vi inte mätt förut får vi en tydlig information, svart på vitt.

– Jag både tror och hoppas att detta kommer att leda till en bättre kvalitet i hemtjänsten för dem som använder den. Men jag tror också att detta kan bli hjälp och stöd till dem som jobbar i verksamheten, det blir en väldigt tydlig feed back när något fungerar bra.

– Till sist tror jag att det blir väldigt användbart när man ser hur pengar kan användas på bästa sätt, var insatserna gör störst nytta. Det blir väldigt tydligt att koppla det till mätresultat.