Geriatrikprofessorn: Kvalitet i vården har hittills bara varit ord

Idag är det oerhört svårt att mäta kvalitet i välfärden över huvud taget. Det säger Gösta Bucht, professor i geriatrik och vetenskaplig ledare för projektet Hemtjänstindex. De mätningar som finns tittar oftast på ett enda område och är subjektiva. Dessutom gör kommunerna olika, och det är svårt att jämföra. Därför behövs ett hemtjänstindex.  

Se intervjun med Gösta Bucht här:

Arbetet att utveckla ett hemtjänstindex har inletts med att en rad experter inom olika områden – äldreomsorg, sjukvård, geriatrik, IT, kvalitetsforskning och statistik – har samlat alla de skalor, enkäter och kvalitetsregister som kan vara viktiga för att beskriva hur en kommun sköter sin kvalitet.

Seniorer rangordnar

Materialet presenteras för personer inom SPF Seniorerna med kunskap om äldreomsorg för att dubbelkolla experternas arbete. Sedan kommer den viktigaste delen i arbetet, enligt Gösta Bucht:

–  Det är när resultatet lämnas över till seniorer i olika delar i Sverige som i workshops ska titta på materialet och komma överens om vilka områden som är viktiga, så att vi får en rangordning och en tyngd på det som de tycker är allra viktigast.

Hur ska kommunerna motiveras att använda hemtjänstindexet? Redan nu deltar flera kommuner i arbetet med att utveckla indexet och kan förmedla budskapet till andra. Gösta Bucht tror också att kommunerna kommer att lockas av användbarheten. När de börjar använda indexet får de en möjlighet att tydligt se vad som fungerar bra och mindre bra ur en seniors synvinkel. 

– Vi hoppas att det i nästa steg kan leda till att de startar ett målinriktat och bra förbättringsarbete.  Men de kommer också att kunna jämföra sig med andra och se vad man ligger efter med och se vad andra har gjort på ett bättre sätt.

Går inte att ligga sist

– Effekten blir att vi äntligen, på ett evidensbaserat sätt, kan se skillnader mellan kommuners sätt att utföra hemtjänst, bättre eller sämre på olika områden. Det underlättar för kommunerna att faktiskt bli bättre, och kommer att göra att det blir mer jämlikt över Sveriges land. För det går inte att ligga sist i den här listan, säger Gösta Bucht.

– Personligen tror jag att det kommer att bli betydligt bättre fart på det här med kvalitet i vården. För det har hittills bara varit ord, utan särskilt mycket innehåll.