SPF Seniorernas ordförande: Vi vet ingenting om hemtjänstens kvalitet idag

– Det är väldigt oklart idag vad hemtjänst är, och det är väldigt oklart vilken kvalitet hemtjänsten har i olika kommuner runt om i landet. Det är enligt Eva Eriksson anledningen till att det behövs ett index för hemtjänsten. Eva Eriksson är förbundsordförande för SPF Seniorerna, som tagit initiativet till utvecklingen av Hemtjänstindex.

– Vi vill veta om man har olika nivåer, och olika kvalitet på den hemtjänst som man erbjuder oss seniorer, för vi vet ingenting om det idag, säger Eva Eriksson.

Eva Eriksson, som har en bakgrund som politiker både lokalt och nationellt, tror att många kommuner genom åren funderat över hur hemtjänstens kvalitet kan mätas. 

– Men det är svårt att hitta modeller för detta. För det bygger väldigt mycket på att man hittar en organisation, en process, där man för samtal med seniorer för att få en dialog om hur hemtjänsten upplevs för att utifrån det formulera hemtjänstens kvalitet och normer.

Men vad anser Eva Eriksson själv är viktigast i hemtjänsten?

– Hemtjänst för mig är att jag, när jag har ett särskilt behov, kan välja det stöd jag har rätt till där jag bor. Och då är det ju bra för mig som senior att veta vad hemtjänsten är, och vad det är för kvalitet på olika delar i hemtjänsten som jag kan välja.