Hemtjänstindex | Nyhetsbrev #1

Webbsida lanserad – Eva Eriksson efterlyser kvalitetsmått – Moderaterna får besök

Hemtjänstindex ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika kommuner. Indexet är just nu under utveckling, och lanseras under hösten 2022. Hemtjänstindex är ett initiativ från SPF Seniorerna och genomförs med stöd från Allmänna arvsfonden.

Webbsida lanserad

Hemtjänstindex finns nu på webben. Websidan Hemtjänstindex.se ska ge löpande information om hur projektet utvecklas. Redan nu informerar sidan om bakgrunden till projektet och hur planerna framöver ser ut. När indexet över kommunernas hemtjänstkvalitet är publicerat i höst kommer webbsidan att publicera kommunernas resultat. Det blir också möjligt att se hur kommunerna placerar sig i rankingen, och så småningom hur kommunerna lyckas i arbetet att höja hemtjänstens kvalitet.

Eva Eriksson: Vi vet ingenting om hemtjänstens kvalitet idag

– Det är väldigt oklart idag vad hemtjänst är, och det är väldigt oklart vilken kvalitet som hemtjänsten har i olika kommuner runt om i landet. Det är enligt Eva Eriksson anledningen till att det behövs ett index för hemtjänsten. Eva Eriksson är förbundsordförande för SPF Seniorerna, som tagit initiativet till utvecklingen av Hemtjänstindex. 

Här kan du se intervjun med Eva Eriksson.

Workshops är igång

Vilka delar ska det kommande hemtjänstindexet bestå av? Vilka datakällor är relevanta? Frågorna stod på dagordningen i två workshops med projektets referensgrupper i förra veckan. Strateger inom äldreomsorgen i sju kommuner deltog i den ena workshopen. Där diskuterades bland annat hur resultaten bör rapporteras till kommunerna för att bli användbara i utvecklingsarbetet. I den andra workshopen deltog experter från hemtjänstföretag. Diskussionen handlade bland annat om ifall det är möjligt att mäta kvaliteten också hos enskilda utförare, och alltså inte bara på kommunnivå.

Om några veckor arrangeras workshops med seniorer på ett antal orter i landet. Syftet med dessa workshops är att fånga upp vad som är viktigast i hemtjänsten ur seniorens perspektiv och alltså bör väga tyngst när indexet sätts samman.

Hemtjänstindex på Moderaternas Sverigemöte

Till veckoslutet (25-26 mars) samlas 2000 moderater till Sverigemöte och valkonvent i Örebro. SPF Seniorerna är på plats bland utställarna, bland annat för att informera om projektet Hemtjänstindex. Är du en av deltagarna vid Sverigemötet – se till att besöka SPF Seniorernas monter!