Acko Ankarberg (KD): Kompetensen måste höjas

Vi har frågat riksdagspartiernas socialpolitiska talespersoner vad de anser om hemtjänsten och dess kvalitet. Först ut är Kristdemokraternas Acko Ankarberg Johansson, som förutom talesperson också är ordförande i riksdagens Socialutskott.

På senare tid, inte minst genom pandemin, har kvaliteten och behoven i äldreomsorgen uppmärksammats. Om vi ser just till hemtjänsten, i vilka avseenden eller på vilka områden bedömer du att kvaliteten behöver stärkas?

Kompetensen behöver höjas så vi kan ge en patientsäker vård. Vi behöver också stärka hemtjänsten ekonomiskt så att det blir tillräckligt med medarbetare för att hinna ge en god vård och omsorg.

Hur gör du för att skapa dig en bild av kvaliteten i hemtjänsten runt om i Sverige?

Mitt främsta verktyg som riksdagsledamot  är studiebesök i verksamheter, samtal med pensionärsorganisationer m fl  och samtal med partiets förtroendevalda runt om i landet.

Om du ser till möjligheterna att stärka hemtjänsten, vilken enskild insats skulle du rekommendera till en kommun som vill göra sin hemtjänst ännu bättre?

Höj kraven på personalens kompetens och höj ersättningen.

Vad skulle du säga är den eller de främsta styrkorna med den svenska hemtjänsten?

Den är fantastisk eftersom den ger möjlighet för personer att bo kvar i det egna boenden så länge det är möjligt. Hemtjänsten är flexibel och har de bästa förutsättningarna att arbeta personcentrerat.