Hur var workshopen, Birgitta Thulin?

Det viktigaste ledet i arbetet med att ta fram ett kvalitetsindex för hemtjänsten är att låta seniorerna själva tala om vad som är viktigast av allt som berör hemtjänsten. Det gör vi genom workshops på olika håll i Sverige. Den första hölls på Kungsholmen i Stockholm i mitten av april. En av de medverkande där var Birgitta Thulin, som här berättar om vad hon tyckte. Trots att hon vet en hel del om hemtjänsten och kände de övriga deltagarna sedan innan överraskades hon av något hon inte insett innan.