Camilla Waltersson Grönvall (M): Sträva efter att bli attraktiv arbetsgivare

Hemtjänsten bör sträva efter att bli en god arbetsgivare med goda arbetsvillkor och goda arbetsmiljöer. Då kan kontinuiteten och därmed kvaliteten i förbättras. Det säger Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson hos Moderaterna, som svar på våra frågor om hemtjänsten till riksdagspartierna.

På senare tid, inte minst genom pandemin, har kvaliteten och behoven i äldreomsorgen uppmärksammats. Om vi ser specifikt till hemtjänsten, i vilka avseenden eller på vilka områden bedömer du att kvaliteten behöver stärkas?

När det gäller hemtjänsten handlar främst om tillgänglighet, kontinuitet och goda språkkunskaper i svenska samt likvärdighet. 

Hur gör du för att skapa dig en bild av kvaliteten i hemtjänsten runt om i Sverige?

Det handlar främst om att genomföra verksamhetsbesök och ta del av rapporter och analyser rörande äldreomsorg och hemtjänst.

Om du ser till möjligheterna att stärka hemtjänsten, vilken enskild insats skulle du rekommendera till en kommun som vill göra sin hemtjänst ännu bättre?

Att sträva efter att bli en attraktivare arbetsgivare med goda arbetsvillkor och arbetsmiljöer så att kontinuiteten i verksamheten kan förbättras.

Vad skulle du säga är den eller de främsta styrkorna med den svenska hemtjänsten?


Att den svenska hemtjänsten har personal som vill väl och som är hjälpsam och engagerad.