Hemtjänstindex i Almedalen: Seminarium + Heta Stolen med våra viktigaste socialpolitiker

Måndagen den 4 juli kl 9-9.45: Hur bra är hemtjänsten i din kommun? Nu tar vi fram måttet som visar kvaliteten i hemtjänsten

Plats: E-huset, Högskolan, Huvudentré Cramérgatan 3, sal E35

Pandemin satte ljuset på hemtjänsten. Många seniorer vittnade om bristande kvalitet i hemtjänsten. Men idag saknas ett samlat mått på hemtjänstens kvalitet. Det går inte att avgöra om reformer och satsningar verkligen resulterar i en bättre hemtjänst. Vad kan vi göra åt detta? 

SPF Seniorerna tar nu initiativ till att mäta kvaliteten i kommunernas hemtjänst. Vi startar Hemtjänstindex, en årlig sammanvägning av olika mått för att ge en samlad bild av hemtjänstens kvalitet i varje kommun. Hemtjänstindex presenteras första gången hösten 2022. Då visas statusen i varje kommuns hemtjänst, och det blir möjligt att identifiera framgångsrecept som andra kan ta efter. Hemtjänstindex redovisas också som en rankninglista där det framgår vilka som kommuner som lyckas bäst, och vilka som har en läxa att göra. Hemtjänstindex tas fram med stöd från Allmänna arvsfonden. Vid seminariet berättar vi mera om hur Hemtjänstindex är uppbyggt och tänkt att fungera. Men hur reagerar en kommun om indexet visar på brister i hemtjänsten? Blir indexet ändå ett välkommet verktyg eller en anledning till bortförklaringar?

Medverkande:
Eva Eriksson, förbundsordförande, SPF Seniorerna
Oliver Rosengren, kommunalråd (M) i Växjö
Greger Bengtsson, samordnare äldreomsorg, Sveriges Kommuner och Regioner
Peter Söderman, expert i projektet, Hemtjänstindex
Håkan Tenelius, moderator, Hemtjänstindex

Måndagen den 4 juli kl 10-10.30: Har ni koll på vad seniorerna anser är viktigast i hemtjänsten? Heta Stolen med S och M

Plats: SPF Seniorernas tält på Cramérgatan

Regering och riksdag satsar miljarder på att stärka äldreomsorgen. Men gör pengarna nytta? Hur viktar seniorerna själva hemtjänstens olika delar?

I höst presenteras för första gången ett index som mäter hur väl kommunerna lyckas med kvaliteten i hemtjänsten. Indexet bygger på en omfattande undersökning. Vi låter Socialdemokraternas och Moderaternas främsta socialpolitiker gissa utfallet – och presenterar därefter facit. Vi samtalar om vikten av att kvaliteten mäts för att den ska bli bättre. Socialminister Lena Hallengren (S) och Camilla Walterson Grönvall (M) gissar vad seniorer anser är viktigast i hemtjänsten. Ett samtal om kvalitet.

Medverkande:
Lena Hallengren, socialminister
Camilla Waltersson Grönvall, riksdagsledamot, (M)
Eva Eriksson, förbundsordförande, SPF Seniorerna
Håkan Tenelius, moderator