Hemtjänstindex Nyhetsbrev # 5

M och S i heta stolen i Almedalen – Förvaltningarna förbereds – SD vill ha digitala lösningar

Hemtjänstindex ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika kommuner. Indexet är just nu under utveckling, och lanseras under hösten 2022. Hemtjänstindex är ett initiativ från SPF Seniorerna och genomförs med stöd från Allmänna arvsfonden.

Heta Stolen i Almedalen: S och M gissar seniorernas viktning

Socialminister Lena Hallengren (S) och Moderaternas socialpolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall tar plats i SPF Seniorernas heta stol under Almedalsveckan. Samtalet kommer att kretsa kring behovet av kvalitetsuppföljning i hemtjänsten. Inledningsvis får de två politikerna chansen att gissa resultatet i vår omfattande enkät där seniorer viktat hemtjänstens olika inslag. Gissningarna jämförs med resultatet av enkäten – har politikerna koll på vad seniorerna värdesätter högst i hemtjänsten? Samtalet inleds av SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson. 

Heta stolen-utfrågningen hålls i SPF Seniorernas tält på Cramérgatan i Visby måndagen den 4 juli kl 10.00.

Seminarium i Almedalen: Hur bra är hemtjänsten i din kommun? Nu tar vi fram måttet

SPF Seniorerna passar på att i Almedalen presentera initiativet till ett index för hemtjänstens kvalitet. Förbundsordförande Eva Eriksson och projektets expert Peter Söderman berättar om varför indexet behövs och hur det ska konstrueras. Kommunalrådet i Växjö Oliver Rosengren berättar om villkoren för en folkvald som vill följa upp kvaliteten i sin verksamhet. Greger Bengtsson, äldresamordnare i Sveriges Kommuner och Regioner, svarar på frågan om SKR:s medlemmar har behov av ett kvalitetsindex för hemtjänsten. Eller har de redan full koll?

Seminariet hålls i Högskolan, Cramérgatan 3, lokal E35, måndagen den 4 juli kl 9.00.

Informationsseminarier för kommunala förvaltningar 

Hemtjänstansvariga i alla landets kommuner har bjudits in till seminarier om Hemtjänstindex. Syftet är att förbereda kommunerna på vad som väntar, så att beredskapen finns att använda indexets resultat i kvalitetsarbetet. Två seminarier har avverkats, och två väntar i augusti. Intresset är mycket stort, vi har deltagare från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. De två återstående seminarierna äger rum tisdagen den 23 augusti kl 10 och torsdagen den 25 augusti kl 13. Det går bra att anmäla flera deltagare från en och samma kommun.

Anmälan görs till projektets konsult Lotta Edholm.

Intervju SD

På vår hemsida fortsätter intervjuerna med riksdagspartiernas socialpolitiska företrädare. Sverigedemokraternas ledamot i Socialutskottet Linda Lindberg ser digitala lösningar som underlättar personalens arbete som ett sätt at höja hemtjänstens kvalitet. Hon ser språkproblem i hemtjänsten – det är angeläget att den äldre kan kommunicera med omsorgspersonalen, säger hon i intervjun.

Här kan du läsa intervjun med Linda Lindberg

Glöm inte att gilla sidan ”Hemtjänstindex” på Facebook!