Kristina Nilsson (S): Satsa på heltidsanställningar

Andelen timanställningar och korttidsanställningar måste minska. I stället måste det ske satsningar på heltidsanställningar. Så kan hemtjänsten stärkas, säger Kristina Nilsson (S), när hon svarar på våra frågor om kvaliteten i hemtjänsten. Kristina Nilsson är vice ordförande i Riksdagens socialutskott.

På senare tid, inte minst genom pandemin, har kvaliteten och behoven i äldreomsorgen uppmärksammats. Om vi ser specifikt till hemtjänsten, i vilka avseenden eller på vilka områden bedömer du att kvaliteten behöver stärkas?

Idag har många äldre som bor hemma sammansatta vårdbehov och får insatser från flera olika aktörer. Äldre med hemtjänst upplever i många fall att hjälpen man får är för splittrad och ges av för många personer. Därför vill vi införa en lagstadgad ordning där hemtjänsttagare får en namngiven omsorgskontakt som man själv och ens anhöriga vet att man kan kontakta och som håller ihop hemtjänsten kring den äldre. För att säkerställa kvaliteten vill vi att den som utses till fast omsorgskontakt ska vara undersköterska.

Arbetsgivaren måste säkerställa att personalen har tillräcklig kompetens för att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser, göra riskbedömningar och följa upp vårdtagarens hälsotillstånd. För detta behövs tillräckligt antal sjuksköterskor som kan handleda.

Hur gör du för att skapa dig en bild av kvaliteten i hemtjänsten runt om i Sverige?

Som riksdagsledamot tar jag del av rapporter från myndigheter såsom Socialstyrelsen och IVO samt från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Jag får också rapporter och träffar representanter från kommuner, tjänstemän, verksamhetsansvariga och politiker. Dessutom träffar jag företrädare för de fackliga organisationerna, Kommunal, Vårdförbundet och Läkarförbundet. Dessutom gör jag studiebesök lokalt i olika verksamheter inom äldreomsorgen. För övrigt har jag arbetat med äldreomsorg under många år innan jag fick politiska uppdrag på heltid.

Om du ser till möjligheterna att stärka hemtjänsten, vilken enskild insats skulle du rekommendera till en kommun som vill göra sin hemtjänst ännu bättre?

Minska andelen timanställningar och korttidsanställningar. Satsa på heltidsanställningar. Utöka sjuksköterskebemanningen och för diskussioner med regionen om hur läkarbemanningen kan säkerställas. Möjliggör för fler att vidareutbilda sig till exempel genom äldreomsorgslyftet. Gör det möjligt för fler undersköterskor att via Yrkeshögskolan utbilda sig till specialistundersköterskor med inriktning mot äldrevård och demensvård. 

Vad skulle du säga är den eller de främsta styrkorna med den svenska hemtjänsten?

Det finns många som arbetar inom hemtjänsten som har ett starkt engagemang för sitt jobb och sina arbetsuppgifter och känner starkt för de äldres behov och önskemål. Om man kombinerar det med det stora nationella intresse som finns för att öka resurserna och förbättra kvaliteten och personalens kompetens, finns det en jättechans att skapa en riktigt bra äldreomsorg där hemtjänsten blir ett viktigt nav i vården och omsorgen av Sveriges äldre.