Varför stödjer Allmänna arvsfonden projektet Hemtjänstindex?

Under två år är Allmänna arvsfonden med och finansierar vårt projekt Hemtjänstindex. Arvsfonden förvaltas av Kammarkollegiet, där Hans Andersson är enhetschef. Det finns tre kriterier för bidrag från fonden, och enligt Hans Andersson uppfyller Hemtjänstindex alla tre. Han förklarar också bakgrunden till att riksdagen instiftade Allmänna arvsfonden, och hur det kommer sig att numera också äldre personer är målgrupp för fondens insatser. Håkan Tenelius intervjuar.