Hemtjänstindex Nyhetsbrev # 4

Seniorerna har sagt sitt om hemtjänsten – Kommunerna bjuds in – S och L om hemtjänstens kvalitet

Hemtjänstindex ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika kommuner. Indexet är just nu under utveckling, och lanseras under hösten 2022. Hemtjänstindex är ett initiativ från SPF Seniorerna och genomförs med stöd från Allmänna arvsfonden.

Tydligt utslag i enkät bland seniorer

Över 1000 seniorer besvarade vår enkät i maj om vad som är viktigt i hemtjänsten. Syftet med enkäten var att få fram ett tydligt underlag för viktning av de olika inslagen i hemtjänsten när Hemtjänstindex sätts samman. Viktningen avgör hur respektive inslag påverkar det totala indexet. En hög vikt påverkar slutresultatet mer än en lägre vikt etc. 

Ett utförligt resultat av enkäten ska presenteras under Almedalsveckan, första veckan i juli, se nedan. Men redan nu kan vi berätta att frågor som gäller det direkta utförandet av hemtjänsten rankas högst av seniorerna. Detta gäller särskilt de seniorer som själva har hemtjänst.

Kommunernas förvaltningar bjuds in till informationsmöten

I början av denna vecka skickade SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson brev till samtliga 290 kommuner. Hon bjöd i brevet in de förvaltningar som ansvarar för hemtjänsten till digitala informationsmöten. Tanken är att förvaltningarna på ett tidigt stadium ska få chans att förstå vad Hemtjänstindex är och hur det kan användas för att utveckla kvaliteten i hemtjänsten i den egna kommunen. Arbetar du med hemtjänst i en kommunal förvaltning och vill delta i ett informationsmöte – kontakta vår konsult Lotta Edholm.

Efter sommaren kommer också ansvariga politiker i samtliga kommuner att bjudas in till informationsmöten om vårt Hemtjänstindex.

Hemtjänstindex i Almedalen

Efter två års pandemiuppehåll arrangeras åter politikerveckan i Visby. Årets Almedalsvecka hålls den 3–7 juli. SPF Seniorerna och Hemtjänstindex finns på plats, bland annat med ett seminarium där arbetet med indexet redovisas och enkäten där seniorer viktat inslagen i hemtjänsten presenteras. Är du på Gotland under veckan är du välkommen att delta i seminariet, som hålls den 4 juli kl 9.00 på Högskolan. 

Här kan du läsa om seminariet i Almedalsveckans program. (Sök på ”Hemtjänstindex”)

Heltid och fast omsorgskontakt när S och L vill höja hemtjänstens kvalitet

På vår hemsida fortsätter intervjuerna med riksdagspartiernas socialpolitiska företrädare. Kristina Nilsson, socialdemokrat och vice ordförande i Riksdagens socialutskott, anser att kvaliteten i hemtjänsten kan höjas bland annat genom att andelen timanställningar och korttidsanställningar minskar. Lina Nordquist, Liberalerna, vill ha en fast omsorgskontakt i hemtjänsten och en medicinskt ledningsansvarig läkare i varje kommun.

Här kan du läsa intervjun med Kristina Nilsson

Här kan du läsa intervjun med Lina Nordquist

Därför stödjer Allmänna arvsfonden projektet Hemtjänstindex

Allmänna Arvsfonden finansierar utvecklingsarbetet med Hemtjänstindex under 2022 och 2023. Vi har intervjuat Hans Andersson, enhetschef på Kammarkollegiet som förvaltar fonden, om vad som ligger bakom fondens beslut. Enligt Hans Andersson finns det tre kriterier som kan motivera stöd från fonden. Hemtjänstindex uppfyller alla tre.

Här kan du se intervjun med Hans Andersson

Glöm inte att gilla sidan ”Hemtjänstindex” på Facebook!