Lina Nordquist (L): Hög tid för fast omsorgskontakt

En fast omsorgskontakt i hemtjänsten och en medicinskt ledningsansvarig läkare i varje komun. Det är insatser som kan höja hemtjänstens kvalitet. Det säger Lina Nordquist, Liberalerna, när vi fortsätter vår rundfråga bland riksdagspartiernas socialpolitiska talespersoner.

På senare tid, inte minst genom pandemin, har kvaliteten och behoven i äldreomsorgen uppmärksammats. Om vi ser specifikt till hemtjänsten, i vilka avseenden eller på vilka områden bedömer du att kvaliteten behöver stärkas? 

Kontinuitet, kompetens och kommunikation är avgörande för att skyddsnätet ska vara det bästa vi kan väva. Den som arbetar i hemtjänsten ska ha kunskap och förmågor att kunna ge god omsorg, och för att de kunnigaste ska stanna i yrket krävs goda arbetsvillkor. Det är hög tid för en fast omsorgskontakt i hemtjänsten. Varje kommun bör också inrätta en medicinskt ledningsansvarig läkare (MAL) som bedömer medicinska konsekvenser av strategiska beslut, värderar nya metoder, granskar rutiner och ger råd om hur verksamhetens resurser bör prioriteras utifrån vårdtagarnas behov.

Hur gör du för att skapa dig en bild av kvaliteten i hemtjänsten runt om i Sverige? 

För att få en trovärdig helhetsbild kombinerar jag statistik och rapporter med samtal. Jag lär mig oerhört mycket av möten med omsorgstagare, anställda och anhöriga. 

Om du ser till möjligheterna att stärka hemtjänsten, vilken enskild insats skulle du rekommendera till en kommun som vill göra sin hemtjänst ännu bättre? 

Självbestämmandet behöver öka och minuträkningen minska. Min egen känsla av trygghet behöver väga tyngre i bedömningen av mina behov. 

Vad skulle du säga är den eller de främsta styrkorna med den svenska hemtjänsten? 

Klokt utformad hemtjänst ökar självständigheten hos både omsorgstagare och anhöriga. Hemtjänst gör att människors energi räcker till att leva, inte bara att överleva.