Margareta Fransson (MP): Öka brukarmedverkan

Vi har frågat riksdagspartiernas socialpolitiska talespersoner vad de anser om hemtjänsten och dess kvalitet. Margareta Fransson representerar Miljöpartiet i Socialutskottet.

  • På senare tid, inte minst genom pandemin, har kvaliteten och behoven i äldreomsorgen uppmärksammats. Om vi ser specifikt till hemtjänsten, i vilka avseenden eller på vilka områden bedömer du att kvaliteten behöver stärkas?

Mitt första jobb var inom hemtjänsten som 19-åring och det jag tyckte var utmanande då och som fortfarande verkar vara ett problem är den bristande kontinuiteten för både den som behöver hjälp och stöd och den som ger hjälp och stöd. Med ett mindre antal personer man träffar för båda parter förbättras möjligheterna till en god vård och ökad patientsäkerhet. Ett exempel jag upplevt är att jag själv visste på vilket sätt jag kunde få en gammal dam att äta maten med andra inte hade samma kontakt. Exemplet med maten är otroligt viktigt för det handlar om att få i sig kost men även att minska fallolyckor och ökad livskvalitet. 

Att äta i lugn och ro, känna lukten av olika ingredienser ökar aptiten och livskvaliteten. Med mer tid för mat och att fler kunde äta tillsammans tror jag är ett område som verkligen behöver stärkas likaså att få hjälp med sin munhälsa. 

Numera är jag utbildad uroterapeut så en hög prioritet för mig är att alla ska kunna få sköta sin tarm och blåsa i lugn och ro samt att få hjälp för att kunna bli torr. Det är alldeles för vanligt att man bara ger en vårdtagare en blöja utan att utreda orsak till läckage eller ta reda på varför personen läcker. Det kan ibland vara väldigt enkla hjälpmedel som behövs, t ex byxor som är enkla att ta av och på när man har fingrar som värker. 

Det är många som är ensamma idag och kanske bara träffar någon för ett kort möte som i sin tur ska springa vidare till nästa brukare. Ensamheten är något som vi måste ta tag i nationellt. 

Generellt sett behöver även arbetsmiljön förbättras inom hemtjänsten så att fler orkar arbeta heltid. MP:s återhämtningsbonus som vi fick igenom när vi satt i regeringen är ett första steg för förbättrad arbetsmiljö. 

  • Hur gör du för att skapa dig en bild av kvaliteten i hemtjänsten runt om i Sverige?

Det är viktigt att man har en bra dialog med företrädare ute i landet. Jag själv sitter i partistyrelsen och har nära kontakt med gröna seniorer men även kommunpolitiker minst en gång i månaden.  Sen är det viktigt att allmänt följa debatten och hålla sig a jour med hur det ser ut i landet. Min mamma bor på ett demensboende så där kan jag även se hur det fungerar för henne och jag måste säga att jag är väldigt nöjd. Tidningen Senioren kommer till vårt kansli i riksdagen. 

  • Om du ser till möjligheterna att stärka hemtjänsten, vilken enskild insats skulle du rekommendera till en kommun som vill göra sin hemtjänst ännu bättre?

Det är utmanande att bara nämna en enskild insats men när jag nu måste välja en enskilt insats skulle det vara att öka brukarmedverkan och införa brukarrevisioner inom hemtjänsten. Det är viktigt att de som får hemtjänst också ges en reell möjlighet att påverka sin och andras situation reellt. För mer information hänvisar jag till vår kommittémotion om vår äldrepolitik, ett rikare liv för äldre: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-rikare-liv-for-aldre-_H9024065

  • Vad skulle du säga är den eller de främsta styrkorna med den svenska hemtjänsten?

Vi har en fantastisk personal som varje dag utför otroligt fina insatser men tyvärr, många gånger i det fördolda. Hur många skulle klara av att möta en så stor spännvidd av utmaningar och aldrig riktigt veta vad som finns bakom nästa dörr? Dessutom kan man ju, med hjälp av hemtjänst, bo kvar så länge som möjligt i sitt hem där man har minnen omkring som man samlat på sig.