Sofia Nilsson (C): Kommunerna bör sätta mål för kontinuiteten

Kontinuiteten är viktig för hemtjänstens kvalitet, både för den äldres trygghet och för personalens upplevelse av att göra ett bra jobb och räcka till. Det säger Sofia Nilsson, Centerpartiet, när hon svarar på våra frågor till partiernas representanter i Riksdagens socialutskott.

På senare tid, inte minst genom pandemin, har kvaliteten och behoven i äldreomsorgen uppmärksammats. Om vi ser specifikt till hemtjänsten, i vilka avseenden eller på vilka områden bedömer du att kvaliteten behöver stärkas?

Jag bedömer att kvaliteten inom hemtjänsten behöver höjas framförallt genom att stärka och förbättra kontinuiteten. En god kontinuitet leder till att personalen kan se, reagera och agera på förändringar/försämringar hos den äldre på ett tidigt stadie som i sig leder till att insatser kan sättas in tidigt. Att ha ett kontinuitetsmål på max 10 personer under en tvåveckorsperiod är ett tydligt mål som kommunerna borde sätta för att höja kvaliteten. En god kontinuitet är otroligt viktigt för den äldres trygghet och för personalens upplevelse av att göra ett bra jobb och räcka till.

Hur gör du för att skapa dig en bild av kvaliteten i hemtjänsten runt om i Sverige?

Dels för jag en kontinuerlig dialog med kommunpolitiker runt om i landet. Men framförallt så arbetar jag fortfarande själv, då och då, som sjuksköterska i hemsjukvården i en kommun här i Nordostskåne. 

Om du ser till möjligheterna att stärka hemtjänsten, vilken enskild insats skulle du rekommendera till en kommun som vill göra sin hemtjänst ännu bättre?

Som kommunpolitiker hade jag satsat på personalen. Att ha anställda i hemtjänsten som är utbildade undersköterskor är en framgångsfaktor och en viktig åtgärd för att höja kvaliteten. Jag hade även uppmuntrat och satsat på att de vårdbiträden som vill läsa vidare till undersköterska, och på de undersköterskor som vill specialisera sig till exempelvis Silviasyster. De hade fått göra det på betald arbetstid.

Vad skulle du säga är den eller de främsta styrkorna med den svenska hemtjänsten?

Den främsta styrkan är att våra äldre medborgare får möjlighet att få vård och omsorg i hemmet. Vår hemtjänst skapar möjligheter att bo kvar hemma längre (om man vill det) och ger mer makt åt våra äldre.