Håkan Tenelius

Håkan Tenelius

Hemtjänstindex Nyhetsbrev nr 18

Guide hjälper kommunen till korrekta data – Äldreministern uppmärksammar – 53 kommuner har hittills beställt rapport  Hemtjänstindex ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika kommuner. Indexet lanserades första gången 2022 och uppdateras årligen. Bakom Hemtjänstindex står SPF Seniorerna. Indexmodellen…